ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า 

1.ลูกค้าแจ้งความต้องการทั้งเรื่องของประเภทสินค้า ราคา บรรจุภัณฑ์ ปริมาณออร์เดอร์  และส่งข้อมูลติดต่อทาง Line ชื่อ @tnkbeauty เซลล์จะติดต่อกลับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2.เมื่อสรุปความต้องการเบื้องต้นได้แล้ว เซลล์จะทำใบเสนอราคาแจ้งกลับไปยังลูกค้า เพื่อยืนยันเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ

3.เมื่อลูกค้าตกลงจ้างผลิต จะมีการทำสัญญาจ้างผลิต โดยมี2ลักษณะ ดังนี้

3.1 กรณีใช้สูตรมาตรฐานที่บริษัทฯมี (สามารถปรับสี และกลิ่นได้ โดยจะทำตัวอย่างให้ไม่เกิน 2 ครั้ง) ลูกค้าจ่ายมัดจำ 50% และดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที

3.2 กรณีพัฒนาสูตรใหม่ ลูกค้าจ่ายมัดจำ 20,000 บาท โดยเงินส่วนนี้ จะหักเป็นส่วนลดให้เมื่อผลิตจริง ลูกค้าสามารถปรับสูตรได้ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 จะเป็นการขึ้นตัวอย่างโดยบรรจุในแพ็คเก็จจริง 5 ชิ้น หากลูกค้าจัดหาแพ็คเก็จมาเองลูกค้าจะต้องนำแพ็คเก็จมาให้ เพื่อทดสอบการรั่วซึม น้ำหนักบรรจุ ความสวยงาม และปัญหาจากการใช้งานต่างๆ

4.การดำเนินการด้านเอกสารจดแจ้ง อย.ซึ่งหากลูกค้ามีเลข ID ผู้ประกอบการกับทาง อย.อยู่แล้ว บริษัทฯสามารถดำเนินการจดแจ้งให้ได้ทันที โดยมีค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ละ 2,000 บาท แต่หากลูกค้ายังไม่มีเลข ID จะต้องส่งหลักฐานให้บริษัทฯจดแจ้งเลข ID ให้โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดแจ้ง ID 2,000 บาท ดังต่อไปนี้

     4.1 กรณีบุคคลธรรมดา (สำหรับจด ID)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน)

     4.2 กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับจด ID)
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน)
  3. หนังสือรับรองบริษัทฯ

5.การดำเนินการด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์นั้น ลูกค้าสามารถนำแบบมาเอง หรือให้บริษัทฯออกแบบให้ก็ได้ โดยมีค่าใช่จ่ายในการออกแบบโลโก้ 1,500 บาท ออกแบบกล่อง 1,500 บาท ออกแบบฉลาก 300 บาท และในด้านการสั่งผลิตก็เช่นเดียวกัน ลูกค้าสามารถจัดจ้างบริษัทภายนอกในการดำเนินการได้ แต่ต้องนำแบบมาให้ทางบริษัทฯตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตสิ่งพิมพ์ด้วย

6.การดำเนินการผลิตสินค้าและบรรจุตามมาตรฐาน GMP ซึ่งการผลิตจริง อาจมีจำนวนชิ้นงานสำเร็จที่บวกลบได้ 5-10% เนื่องจากสาเหตุของกระบวนการผลิต และQC เก็บชิ้นงานตามมาตรฐานไว้ 1 ชิ้น/lot ซึ่งบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนชิ้นงานจริงที่ลูกค้าได้รับสินค้า

7.การจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเองที่โรงงาน หรือให้บริษัทฯจัดส่งให้ก็ได้  โดยจะเสียค่าขนส่งตามที่จ่ายจริง

ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้ากับเรา TNKBEAUTY